skip to Main Content
Yang Yongliang (b. 1980) 楊泳梁
9
9

Yang Yongliang (b. 1980) 楊泳梁

“Time Immemorial” 2016
長 時 間

Digital photograph, mounted as hanging scroll
Ink on paper
79.4 x 63.7 cm. (31 1/4 x 25 1/8 in.)

Wang Mansheng (b. 1962) 王 満 晟<br><br>
10
10

Wang Mansheng (b. 1962) 王 満 晟

“Red Lotus” 2016

Hanging scroll
Ink, walnut ink and color on paper
179.0 x 97.0 cm. (70 x 38 in.)

Inscription: “Bansheng’s brush.”

Artist’s seals: Wang Mansheng yin; Bansheng; Xianzhi

Zhu Daoping (b. 1949)
14
14

Zhu Daoping (b. 1949) 朱道平

“Waterfalls Echoing through Pine Winds”

Ink and color on paper, framed
65.0 x 131.0 cm. (25 5/8 x 51 5/8 in.)

Inscription: “’Waterfalls Echoing through Pine Winds’ by Daoping at Jinling (Nanjing).”

Artist’s seal: Daoping

Wu Qiang (b. 1977)  吳強
15
15

Wu Qiang (b. 1977) 吳強

“Spirited Away” 2011

Ink and color on silk, framed
28.5 x 7.0 cm. (11 1/4 x 2 1/2 in.)

Artist’s seal: Songfeng (“Windy pines”)

Seal on mounting above painting: Yanyun gongyang (“Mist and clouds feed the artist”)

Back To Top