skip to Main Content
Kinoshita Oju 木下應受<br>(1777-1815)
25
25

Kinoshita Oju 木下應受
(1777-1815)

“Valley Landscape”

Hanging scroll, ink and color on paper
112.0 x 30.0 cm. (44 1/8 x 11 7/8 in.)

Inscription:
“Ki(noshita) Oju.”

Artist’s seal:
Oju

Published:
Kyoto Museum: Kyoto Bunka Hakubutsu-kan Kaikan Jusshunen Kinen Tokubetsu Ten, Miyako no Eshi ha Hyakka-ryoran, (“The Museum of Kyoto Tenth Anniversary Exhibition: The Blossoming of One Hundred Flowers; Kyoto Painters of the Edo Period in the Heian-jimbutsu-shi”). Kyoto: The Museum of Kyoto, 1998, pl. 3-20, p. 117.

Nakabayashi Chikuto 中林竹洞<br>(1776-1853)
26
26

Nakabayashi Chikuto 中林竹洞
(1776-1853)

“Landscape” 1823

Hanging scroll, ink and color on silk
130.8 x 42.5 cm. (51 1/2 x 16 3/4 in.)

Inscription:
“During summer of the year 1823, painted by Chikuto Seisho.”

Artist’s seals:
Seisho no in; Azana Hakumei

 

 

(*For more information, please download the PDF found below)

Mori Tetsuzan 森徹山<br>(1775-1841)
27
27

Mori Tetsuzan 森徹山
(1775-1841)

“Hawk Killing a Rabbit”

Hanging scroll, ink and color
53.0 x 68.2 cm. (20 7/8 x 26 7/8 in.)

Inscription:
“Tetsuzan.”

Artist’s seal:
Shushin no yin

Sakai Doitsu 酒井道一<br>(1845-1913)
28
28

Sakai Doitsu 酒井道一
(1845-1913)

“Mount Horai at Dawn”

Hanging scroll, ink and color on silk
111.6 x 41.6 cm. (44 x 16 3/8 in.)

Inscription:
“Painted by Uka (IV), Doitsu.”

Artist’s seal:
Uka anju (“Master of Uka’s Studio”)

 

 

(*For more information, please download the PDF found below)

Back To Top