skip to Main Content
10

Pan Cheng [P’an Ch’eng] (1st half 17th century)
潘澄

“Landscape” 1639 山水図

Hanging scroll, ink on paper
119.0 x 59.0 cm. (46 7/8 x 23 1/4 in.)

Inscription:
“Painted on a winter day during the year 1639 by Pan Cheng.”

Artist’s seals:
Pan Cheng zhiyin; Yuanji shi

Collector’s seal:
Haichong Qian shishu qing caodang zhencang jinshi shuhua yin

Back To Top